Λιανικές τιμές καυσίμων 2021 – 2024

25 Ιουνίου, 2024

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των επαρχιών.

Οι λιανικές τιμές καυσίμων στην Κύπρο κατά επαρχία παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές.
Συγκεκριμένα:

 1. Στην επαρχία Λευκωσίας υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ της ψηλότερης
  και της χαμηλότερης τιμής. Η απόκλιση στις 06 06 2024 ήταν 14 σεντς το λίτρο,
  την ίδια μέρα το 2023 η απόκλιση ήταν 11,6 σεντς το λίτρο και το 2021 η
  απόκλιση ήταν 11,80σεντς το λίτρο.
 2. Για το 2022 τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της ψηλότερης και της χαμηλότερης
  τιμής την είχε η Λεμεσός που ήταν 15,3 σεντς το λίτρο.
 3. Η επαρχία της Αμμοχώστου σταθερά τα τελευταία 4 χρόνια έχει τη μικρότερη
  απόκλιση μεταξύ της ψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.
 4. Τις ψηλότερες λιανικές τιμές για τα έτη 2024 και 2023 τις είχε η Λευκωσία και τα
  έτη 2022 και 2021 τις είχε η Λεμεσός.
 5. Τις χαμηλότερες τιμές κατά κανόνα τις είχε η Λευκωσία και για τα τέσσερα χρόνια,
  εκτός από μια περίπτωση στο πετρέλαιο κίνησης το 2022 που τη χαμηλότερη
  τιμή την είχε η επαρχία Λεμεσού.
 6. Τη ψηλότερη μέση τιμή την έχει σταθερά η επαρχία Πάφου και στα τέσσερα
  χρόνια.
  Συμπεράσματα.
 7. Τουλάχιστο στην επαρχία Λευκωσίας δεν φαίνεται να λειτουργεί ο υγιής
  ανταγωνισμός. Το μέσο περιθώριο κέρδους που παραχωρείται από τις εταιρείες
  εισαγωγής πετρελαιοειδών στα πρατήρια λιανικής πώλησης είναι 6 - 6,5 σεντς το
  λίτρο. Δεν μπορεί σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού να υπάρχει απόκλιση τιμής
  μέχρι και 14 σεντς το λίτρο.
 8. Το επιχείρημα ότι οι μεγάλες αποκλίσεις των τιμών, είναι ένδειξη υγιούς και
  έντονου ανταγωνισμού, στην παρούσα περίπτωση των λιανικών τιμών των
  πετρελαιοειδών δεν φαίνεται να ευσταθεί.
 9. Υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε κάθε επαρχία χωριστά. Αυτό θα
  πρέπει να μελετηθεί για να διαφανούν οι λόγοι της διαφορετικής τιμολογιακής
  πολιτικής μεταξύ των επαρχιών.

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες λιανικών τιμών καυσίμων κατά επαρχία που είναι σχετικοί με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram