Δείκτης τιμών καταναλωτή Ιουνίου 2024

5 Ιουλίου, 2024

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι συγκρίσεις στους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή κατά αύξοντα ποσοστό αύξησης (με κόκκινα γράμματα) και με πράσινα γράμματα καταγράφονται οι Δείκτες Τιμών που είχαν μειώσεις. Επίσης στον πίνακα καταγράφεται και το ποσοστό του πληθωρισμού κατά μήνα από το 2022 μέχρι σήμερα.

Στο πίνακα θα βρείτε συγκρίσεις μεταξύ Ιουνίου 2023 και Ιουνίου 2024 και σύγκριση μεταξύ Ιουνίου 2024 και Μαΐου 2024. Στον πίνακα καταγράφονται οι αυξομειώσεις που είναι μεγαλύτερες από 1%.

Πίνακας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ιουνίου 2024

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram