Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020

24 Ιανουαρίου, 2022

Στις 02 Ιουνίου 2020, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο περί
της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020,
Ν. 59(Ι)/2020. Για το Νόμο αυτό είναι γνωστές οι ισχυρές δημόσιες αντιδράσεις του
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Στις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου περιλαμβάνονται κρατικές εγγυήσεις για
πιστωτικές σημειώσεις, vouchers, λόγω της πανδημίας, συνολικού ύψους 86,6
εκατομμυρίων ευρώ όπως πιο κάτω:

  • Για ακύρωση οργανωμένων ταξιδιών 1.500.000 ευρώ.
  • Για ακύρωση απ’ ευθείας κρατήσεων από ξενοδοχεία 5.000.000 ευρώ.
  • Για ακύρωση κρουαζιέρας και διαμονή σε ξενοδοχεία 80.000.000 ευρώ.
  • Για ακύρωση εκμίσθωσης οχημάτων 100.000 ευρώ.

Στο Νόμο 59(Ι)/2020 αναφερόταν ότι όσοι καταναλωτές δεν κάνουν χρήση των
πιστωτικών τους σημειώσεων, vouchers, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, τότε ο εκδότης
της πιστωτικής σημείωσης, υποχρεούται να εξαργυρώσει τη πιστωτική σημείωση και
να επιστρέψει τα χρήματα στους καταναλωτές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Χθες, 01 Δεκεμβρίου 2021, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κλήθηκε στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου στις 07 Δεκεμβρίου 2021 να παραστεί στη
συζήτηση Πρότασης Νόμου η οποία θα παρατείνει τη χρονική περίοδο της
εξαργύρωσης των πιστωτικών σημειώσεων, για ακόμα έξι μήνες.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θεωρεί ότι η κατάθεση της πιο πάνω
πρότασης είναι ακόμα μια ενέργεια σε βάρος των καταναλωτών. Οι επιχειρηματίες
κατακρατούν τα χρήματα των καταναλωτών που πληρώθηκαν πριν από ενάμιση
χρόνο και περίμεναν ότι επί τέλους θα τα έπαιρναν πίσω το αργότερο μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου 2022. Δεν είναι δυνατό τώρα να προστεθεί ακόμα μια πράξη σε βάρος
τους.

Το αιτιολογικό της κατάθεσης της Πρότασης θεωρείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Καταναλωτών ως απαράδεκτο και προκλητικό για τη νοημοσύνη των καταναλωτών.
Στο κείμενο του αιτιολογικού, αφήνεται να νοηθεί ότι η Πρόταση Νόμου που
κατατέθηκε είναι προς όφελος των καταναλωτών, ενώ ουσιαστικά είναι σε βάρος τους.

Μια ενδεχόμενη ψήφισή της σε νόμο, το όφελος θα είναι μόνο για τους επιχειρηματίες
του κλάδου και το Κράτος το οποίο εγγυήθηκε την εξαργύρωση των πιστωτικών
σημειώσεων σε περίπτωση που οι εκδότες τους αδυνατούν να τις εξαργυρώσουν.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκφράζει δημόσια την ισχυρή του αντίδραση
στην υπό αναφορά Πρόταση Νόμου και καλεί όπως αποσυρθεί το συντομότερο
δυνατό. Το θεωρεί ως ακόμα μια εχθρική ενέργεια σε βάρος των καταναλωτών.
Η πανδημία δεν πλήττει μόνο τους επιχειρηματίες αλλά και τους καταναλωτές.

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram