Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβόλαια τραπεζών

Προστασία Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της Προστασίας των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών, προχώρησε μέχρι σήμερα σε καταχώρηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αιτήσεις εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας. Με τις Αιτήσεις, μεταξύ άλλων, ζητείται από το δικαστήριο όπως διατάξει την επιστροφή όλων των τυχόν παράνομων χρεώσεων στα δάνεια των καταναλωτών λόγω καταχρηστικών ρητρών. Πρόθεση του Συνδέσμου, είναι να καταχωρήσει παρόμοιες αιτήσεις εναντίον και των άλλων τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η δικαστική διαδικασία εναντίον των τραπεζών, στοχεύει στην επιστροφή όλων των τυχόν παράνομων χρεώσεων σ’ όλους τους καταναλωτές οι οποίοι έτυχαν τέτοιων χρεώσεων, ανεξάρτητα αν κινήθηκαν νομικά εναντίον της τράπεζας ή όχι. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά νομικά δρώμενα της Κύπρου που κινείται τέτοια διαδικασία για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει αποδεχτή την Αίτηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στους καταναλωτές, ίσως, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς οι καταναλωτές να είναι υποχρεωμένοι να ασκήσουν ατομική προσφυγή εναντίον της τράπεζας.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ειδικά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αρνείται μέχρι σήμερα να καταθέσει αίτηση στο Δικαστήριο για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, ως έχει υποχρέωση να το κάνει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, αρνήθηκε την περεταίρω Σελίδα 2 από 2 οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών εναντίον των τραπεζών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρά τα εμπόδια που του προβάλλονται, θα συνεχίσει τον αγώνα του εναντίον των τραπεζών. Οι οικονομικές του δυνατότητες όμως είναι πολύ περιορισμένες. Ως εκ τούτου, κάνει έκκληση σε όσους πιστεύουν στον αγώνα που διεξάγει, να συμμετάσχουν ενεργά στην οικονομική στήριξη του Συνδέσμου για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας που άρχισε εναντίον των τραπεζών. Παράνομες χρεώσεις δεν έχουν μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και τα πλήρως εξυπηρετούμενα.

Η οικονομική συνεισφορά του κάθε δανειολήπτη δεν προβλέπεται να υπερβεί τα 100 ευρώ. Ο Σύνδεσμος, θα συγκεντρώσει τα στοιχεία όσων ενδιαφέρονται και ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, θα κοινοποιήσει το ακριβές ποσό που χρειάζεται, που τονίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Για παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο μας.
Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram