Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLEAR-X.

10 Νοεμβρίου, 2021

Σύμμαχος των καταναλωτών στην εξοικονόμηση ενέργειας.


Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος/έργου CLEAR-X. Ο συντονισμός της υλοποίησης του έργου στην Κύπρο θα γίνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και η διάρκεια ολοκλήρωσης του θα είναι τριάντα μήνες. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταναλωτές να έχουν
πρόσβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και στη μείωση του κόστους κατανάλωσης της ενέργειας τους.


Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, BEUC. Στόχος του είναι να βοηθήσει συνολικά 38000 καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικαταστήσουν τις παλιές ηλεκτρικές τους συσκευές με άλλες σύγχρονες υψηλής απόδοσης, όπως επίσης στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι κύπριοι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τα συλλογικά προγράμματα αγορών σε συσκευές που θα είναι εργαστηριακά δοκιμασμένες.
Η συνολική δαπάνη του έργου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο CLEAR-X αναφέρθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Vvon der Leyen ως παράδειγμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους πολίτες της να «αποκομίσουν τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης» σε μια ομιλία της στο πλαίσιο της εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το έργο θα βοηθήσει τους κύπριους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε εργαστηριακά δοκιμασμένες επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που θα τους επιτρέψουν να έχουν μόνιμες εξοικονομήσεις στους λογαριασμούς ενέργειάς τους.

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram