Επιβολή προστίμου ύψους 377,5 εκατομμυρίων ευρώ...

24 Μαΐου, 2024

Επιβολή προστίμου ύψους 377,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος της Mondelēz International για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στο διασυνοριακό εμπόριο, κατά παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα δικαιώματα των Καταναλωτών (BEUC) και τα μέλη της χαιρετίζουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή προστίμου ύψους 377,5 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Mondelēz International Inc. για παρεμπόδιση του διασυνοριακού εμπορίου σοκολάτας, μπισκότων και προϊόντων καφέ μεταξύ κρατών μελών, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η Mondelēz, με έδρα τις ΗΠΑ, αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς προϊόντων σοκολάτας και μπισκότων στον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιό της εταιρείας περιλαμβάνει γνωστές μάρκες σοκολάτας και μπισκότων όπως Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone και TUC, καθώς και - μέχρι το 2015 - μάρκες καφέ όπως HAG, Jacobs και Velours Noir.

Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η Mondelēz παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ αφού: (i) σύναψε αντιανταγωνιστικές συμφωνίες που αποσκοπούσαν στον περιορισμό του διασυνοριακού εμπορίου διαφόρων προϊόντων σοκολάτας, μπισκότων και καφέ και (ii) προέβηκε σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της σε ορισμένες εθνικές αγορές για την πώληση ταμπλετών σοκολάτας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Mondelēz συμμετείχε σε είκοσι δύο (22) αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, κατά παράβαση του άρθρου 101 & 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), με:

  • Περιορισμό των περιοχών ή των πελατών: Μόνο επτά (7) πελάτες χονδρικής (έμποροι/μεταπωλητές) θα μπορούσαν να μεταπωλήσουν τα προϊόντα της Mondelēz.
  • Μία εκ των συμφωνιών περιελάβανε διάταξη η οποία διέταζε τον πελάτη της Mondelēz να εφαρμόζει υψηλότερες τιμές για τις εξαγωγές σε σύγκριση με τις εγχώριες πωλήσεις. Αυτές οι συμφωνίες και οι πρακτικές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2012 και 2019 και κάλυπταν όλες τις αγορές της ΕΕ.
  • Αποτροπή δέκα αποκλειστικών διανομέων που δραστηριοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη από το να απαντούν σε αιτήματα πώλησης από πελάτες που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Mondelēz. Αυτές οι συμφωνίες και πρακτικές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2006 και 2020 και κάλυπταν όλες τις αγορές της ΕΕ.
  • Άρνηση συνεργασίας με μεταπωλητές στη Γερμανία ώστε να αποτραπεί η μεταπώληση προϊόντων σοκολάτας στα εδάφη της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπου τα προϊόντα της Mondelēz πωλούνταν ήδη σε υψηλότερη τιμή.
  • Διακοπή της προμήθειας προϊόντων ταμπλέτας σοκολάτας στην Ολλανδία για να αποτραπεί η εισαγωγή τους στο Βέλγιο, όπου η Mondelēz πωλούσε ήδη αυτά τα προϊόντα σε υψηλότερες τιμές.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παράνομες πρακτικές της Mondelēz εμπόδιζαν τους λιανοπωλητές που δραστηριοποιούνταν σε κράτη μέλη με χαμηλότερες τιμές από το να μπορούν να προμηθεύονται ελεύθερα τα προϊόντα. Στόχος της Mondelēz ήταν να αποτρέψει την μείωση των τιμών των προϊόντων της σε χώρες στις οποίες οι τιμές πώλησης αυτών ήταν αρκετά υψηλές. Αυτές οι παράνομες πρακτικές επέτρεψαν στη Mondelēz να συνεχίσει να χρεώνει περισσότερα για τα δικά της προϊόντα, εις βάρος των καταναλωτών των κρατών μελών της ΕΕ.

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram