Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Μαΐου 2024

7 Ιουνίου, 2024

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι συγκρίσεις στους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή κατά αύξοντα ποσοστό αύξησης (με κόκκινα γράμματα) και με πράσινα γράμματα καταγράφονται οι Δείκτες Τιμών που είχαν μειώσεις. Επίσης στον πίνακα καταγράφεται και το ποσοστό του πληθωρισμού κατά μήνα από το 2022 μέχρι σήμερα.

Στο πίνακα θα βρείτε συγκρίσεις μεταξύ Μαΐου 2023 και Μάϊου 2024 και σύγκριση μεταξύ Μάϊου 2024 και Απριλίου 2024. Στον πίνακα καταγράφονται οι αυξομειώσεις που είναι μεγαλύτερες από 1%.

Πίνακας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Μαΐου 2024

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram