Ακρίβεια τιμών

24 Ιανουαρίου, 2022

Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020.

Αγαπητοί καταναλωτές,

όσοι κατέχετε πιστωτική σημείωση (voucher) για οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, ή για ακύρωση απ’ ευθείας κρατήσεων από ξενοδοχεία ή για ακύρωση κρουαζιέρας και διαμονή σε ξενοδοχεία και τέλος για ακύρωση εκμίσθωσης οχημάτων η οποία δεν εξαργυρώθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, οι εκδότες αυτών των πιστωτικών σημειώσεων, έχουν υποχρέωση να σας επιστρέψουν τα χρήματά σας μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Έχοντας υπόψη την πιο πάνω υποχρέωση των εκδοτών των πιστωτικών σημειώσεων (voucher), όσοι από εσάς επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων σας, απαραίτητα, το συντομότερο δυνατό να το ζητήσετε γραπτώς, τονίζοντας την επιθυμία σας για επιστροφή όλων των χρημάτων σας.

Επειδή στο Σύνδεσμο ήδη λήφθηκαν παράπονα ότι εκδότης πιστωτικής σημείωσης δεν εξαργυρώνει τη πιστωτική σημείωση με ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται σ’ αυτή, παρακαλούνται οι καταναλωτές που θα αντιμετωπίσουν παρόμοιο πρόβλημα να ενημερώσουν σχετικά το Σύνδεσμο.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα είναι δίπλα σας για κάθε δυνατή βοήθεια στις περιπτώσεις που η επιστροφή των χρημάτων σας μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ανεξάρτητα με το πιο πάνω θέμα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με ανακούφιση
παρατηρεί ότι σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών του Καταναλωτή της Στατιστικής Υπηρεσίας,
παρουσιάζεται σταθεροποίηση των τιμών κατά το μήνα Δεκέμβριο. Το γεγονός αυτό είναι
ευχάριστο γιατί η ακρίβεια των τιμών τους τελευταίους μήνες

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram